Ochrona praw człowieka

"Prawa człowieka wynikają z przyrodzonej człowiekowi godności, przysługują każdemu bez względu na, między innymi, rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek. Nie można się ich zrzec. Władza ich nie nadaje ani nie może ich odebrać".

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę prawną przedsiębiorców, jak i osób fizycznych w następującym zakresie:

  • doradztwo prawne i ogólne konsultacje w sprawach ochrony praw człowieka
  • tworzenie opinii prawnych w sprawach dotyczących Ochrony praw człowieka
  • prowadzenie negocjacji
  • przygotowywanie dokumentów prawnych w sprawach z zakresu ochrony praw człowieka
Messenger