Prawo administracyjne

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę prawną przedsiębiorców, jak i osób fizycznych w następującym zakresie:

  • przygotowywanie odwołań, zażaleń i skarg na rozstrzygnięcia organów administracji oraz sądów
  • przygotowywanie wszelkich wniosków do organów administracji w sprawach z zakresu prawa budowlanego,
  • przygotowywanie wszelkich wniosków do organów administracji w sprawach z z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  • przygotowywanie wszelkich wniosków do organów administracji w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami,
  • przygotowywanie wszelkich wniosków do organów administracji w sprawach z zakresu prawa oświatowego

     

Messenger