Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę prawną przedsiębiorców, jak i osób fizycznych w następującym zakresie:

  •  tworzenie, opiniowanie i analiza umów
  • doradztwo prawne i ogólne konsultacje w sprawach sporów pracowniczych
  • prowadzenie negocjacji
  • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, statutów normujących stosunki pracy
  • przygotowywanie pism związanych z
  • rozwiązaniem stosunku pracy
  • odwołania od rozwiązania umowy o pracę
  • przygotowywanie opinii i doradztwo w zakresie spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych
    przygotowywanie dokumentów prawnych i pism procesowych w sprawach dotyczących ubezpieczeń społeczny
Messenger