Warunki współpracy

Klient sam decyduje o systemie rozliczenia z Kancelarią Prawną. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju usługi prawnej:

– porada prawna,
– sporządzenie pisma procesowego,
– sporządzenie wniosku,
– sporządzenie pisma w sprawie administracyjnej,
– sporządzenie umowy,
– analiza umowy,
– zakładanie spółek prawa handlowego.
 

1) SYSTEM ROZLICZENIA GODZINOWEGO

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od potrzeb klienta i ilości czasu poświęconego na załatwienie sprawy. System ten jest stosowany w sprawach, w których nie jest możliwe z góry określenie zakresu prac i ich wymiaru czasowego. Stawka to 80 zł + VAT za 60 minut.

2) SYSTEM WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO

Wynagrodzenie ustalane jest miesięcznie, w oparciu o abonamenty prawne. Klient określa liczbę godzin, w której ma zapewniony stały dostęp do porad prawnych, w tym udział prawnika w spotkaniach czy negocjacjach. Rodzaje abonamentów prawnych znajdują się w zakładce cennik.

3) SYSTEM WYNAGRODZENIA KWOTOWEGO

Wynagrodzenie jest ustalone indywidualnie z klientem, konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

Przy każdej usłudze prawnej Klient otrzymuje w zależności od swojego wyboru:

– Fakturę papierową – w formie dokumentu drukowanego wysyłanego drogą pocztową
– Fakturę elektroniczną – w formie pliku PDF wysyłanego na adres mailowy Klienta

Wybór rodzaju faktury należy do Klienta. Jeżeli chodzi o fakturę papierową doliczona będzie do faktury opłata za wysyłkę zgodnie z cennikiem na stronie poczty polskiej.

W kwestiach korekt, nieprawidłowości lub zmian należy kontaktować się z Kancelarią Prawną tel. +48 532 677 270 lub mailowo biuro@kancelariaprawna.net od poniedziałku do piątku w godzinach : 9:00-17:00.

PŁATNOŚCI:

Klient dokonuje płatności przelewem tradycyjnym na podane poniżej konto firmowe Kancelarii Prawnej na podstawie wystawionej wcześniej faktury VAT.

Dane firmy:

Monika Rzucidło Kancelaria Prawna
NIP 8951997304
REGON 520397035

NUMER RACHUNKU FIRMOWEGO Kancelarii Prawnej:

74 1140 2004 0000 3302 8207 2847

W tytule przelewu proszę napisać numer faktury VAT.

Czas realizacji usług prawnych:

W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, termin realizacji usługi prawnej zaczyna się od momentu zaksięgowania środków na koncie Kancelarii Prawnej. Termin realizacji usługi prawnej jest ustalany indywidualnie z Klientem w oparciu o rodzaj usługi prawnej i jej wymiar czasowy. O każdym etapie realizacji usługi prawnej informujemy Klienta, wysyłając wiadomość e-mail lub drogą telefoniczną.
Czas realizacji usług prawnych i wysłania wybranych przez Klienta pism nie obejmuje sobót, niedziel oraz dni świątecznych.

Messenger