Prawo karne

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę prawną przedsiębiorców, jak i osób fizycznych w następującym zakresie:

  • doradztwo prawne i ogólne konsultacje w sprawach karnych
  • sporządzanie niezbędnych pism procesowych w tym apelacje i środków odwoławczych,
  • przygotowywanie dokumentów prawnych w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  • przygotowywanie dokumentów prawnych w sprawach o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
Messenger