Prawo rodzinne

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę prawną przedsiębiorców, jak i osób fizycznych w następującym zakresie:

  • przygotowywanie dokumentów prawnych w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka
  • przygotowywanie dokumentów prawnych w sprawach  dotyczących władzy rodzicielskiej
  • przygotowywanie dokumentów prawnych w sprawach dotyczących małżeństwa
  • przygotowywanie dokumentów prawnych w sprawach dotyczących spraw majątkowych
  • przygotowywanie dokumentów prawnych w sprawach dotyczących ubezwłasnowolnienia
  • przygotowywanie dokumentów prawnych w sprawach dotyczących obowiązków alimentacyjnych
Messenger