Prawo budowlane i gospodarka nieruchomościami:

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę prawną przedsiębiorców, jak i osób fizycznych w następującym zakresie:

  • przygotowywanie pism, wniosków i odwołań w postępowaniach przed organami nadzoru budowlanego
  • doradztwo w sprawach dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości należących do Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
  • analiza stanu prawnego i badanie ksiąg wieczystych nieruchomości

 

Messenger