Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacyjne

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę prawną przedsiębiorców, jak i osób fizycznych w następującym zakresie:

  • doradztwo prawne i ogólne konsultacje dla dłużników i wierzycieli w zakresie spraw upadłościowych
  • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości i wniosków o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
  • sporządzanie pism, wniosków, zażaleń w postępowaniu upadłościowym
  • doradztwo prawne i ogólne konsultacje w zakresie restrukturyzacji zadłużenia
  • prowadzenie negocjacji z wierzycielami prywatnymi
  • prowadzenie negocjacji z wierzycielami publicznoprawnymi

 

 

 

Messenger